Triển lãm quốc tế Canton Fair 2017

31-05-2018

 


Cổng vào triễn lãm
 


Hành lang vào trung tâm triển lãm


Quầy Mẫn Hồ Điệp tại triễn lãm


Quầy Mẫn Hồ Điệp tại triễn lãm


Quầy Cosee Mẫn Hồ Điệp tại triễn lãm


Chụp hình cùng đối tác

 

ManHoDiep